Wat maakt een politieke partij eigenlijk links?

In discussies over politiek wordt vaak nogal makkelijk met termen als links en rechts gesmeten, alsof het hele Nederlandse politieke stelsel zo makkelijk in twee kampen verdeeld kan worden. Maar wanneer is een partij nu eigenlijk links?

De linkse partijen van nu hebben hun oorsprong voornamelijk in het socialisme en het communisme liggen. De beginselen zijn daarbij vooral van economische aard. Daarbij kun je denken aan meer economische gelijkheid, zodat ook de zwakkeren in de samenleving een eerlijke kans krijgen. De Nederlandse verzorgingsstaat is hier een goed voorbeeld van.

infographic-politieke-richtingen

Moderne idealen van linkse partijen

Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben veel linkse partijen zich ook meer op andere vlakken gericht. Een belangrijk is bijvoorbeeld emancipatie. Niet alleen van vrouwen, maar ook van etnische minderheden en andere bevolkingsgroepen die wat zwakker in de samenleving staan.

Een ander speerpunt voor veel linkse partijen is het milieu, waar bijvoorbeeld een partij als GroenLinks grotendeels op is gebaseerd. De laatste jaren zien we echter dat er op links ook steeds meer aandacht is voor een goede regulering van de burgerrechten op het internet. Vooral de Piratenpartij maakt zich hier sterk voor.

Tags: , , , , , , , ,