Meer re-integratietaken, minder geld voor gemeenten

img_slogan_2xDe meeste Nederlandse gemeenten hebben met ingang van volgend jaar fors minder te besteden om inwoners met een uitkering weer aan de slag te helpen. Dit valt op te maken uit een overzicht dat Binnenlands Bestuur heeft gepubliceerd op 24 juli.

Meer doen met minder geld

In totaal wil het rijk een gemiddelde korting van zo’n 8% toepassen op het totale re-integratiebudget. Dit komt neer op een bedrag van 51 miljoen euro wat betekent dat gemeenten met minder geld, meer mensen aan de slag moet helpen. De gemeenten zijn namelijk niet meer alleen verantwoordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering, maar ook meer en meer voor mensen wier uitkering in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (WsW) en de Wajong wordt beëindigd. Kijk hier [pdf] voor een overzicht van de participatie budgeten per gemeente per 1 januari 2015.

Geen uitzonderingspositie zwakke regio’s

Zoals uit de tabel valt op te maken, zijn er onderling nogal wat verschillen als het gaat om het budget dat vanuit het participatiebudget per hoofd van de inwoners te besteden is. Een motie om gemeenten in regio’s met een zeer slechte arbeidsmarkt te ontzien, heeft het niet gehaald. De gemeenten in de regio’s Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws Vlaanderen krijgen geen voorkeursbehandeling. Eerdere voornemens hiervoor van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zoals ze die op 15 mei jongstleden nog presenteerde, hebben het niet gered in de uiteindelijke plannen.

2318g3

Liever regionaal

Met het overhevelen van re-integratie en participatie-gelden naar de gemeenten hoopt de overheid meer resultaat te behalen. De gedachte erachter is dat gemeenten beter in staat zijn om regionale belangen te dienen dan het UWV, dat nu nog verantwoordelijk is voor re-integratie voor mensen met een Wsw- of Wajong uitkering. Klijnsma heeft in het debat rond de nieuwe participatiewet wel bedongen dat Wajongers niet eindeloos naar een verzekeringsarts hoeven te blijven komen wanneer eenmaal is vastgesteld dat een betaalde baan niet realistisch is. De PvdA had eerder al gepleit voor een zogenaamde ‘zachte landing’ voor jongeren die nu na een herkeuring hun Wajong uitkering verliezen en een beroep moeten doen op de Wet werk- en Bijstand (WWB).

GroenLinks en de SP volgen de ontwikkelingen rond de herkeuringen en de overheveling van re-integratietaken naar de gemeenten kritisch.

Tags: ,