Lenteakkoord voor demissionair kabinet

Het demissionaire kabinet Rutte is met behulp van D66, GroenLinks en ChristenUnie tot een akkoord gekomen over een pakket van maatregelen die het begrotingskort moeten terugdringen. Nadat vijf dagen geleden de PVV zijn gedoogsteun voor het minderheidskabinet introk, zat er voor Mark Rutte weinig anders op dan twee dagen later het ontslag van zijn kabinet aan te bieden.

Premier Rutte vertrekt bij koningin Beatrix Bron: ANP via NOS

Premier Rutte vertrekt bij koningin Beatrix

Eind april is echter de deadline van de Europese Comissie, die voor die tijd wil weten welke bezuinigingsmaatregelen Nederland zal treffen om het begrotingstekort terug te dringen tot de maximaal toegestane 3 procent. De vele wandelingen naar de verschillende fractiekamers van de afgelopen dagen  hebben voor Minister van Financiën Jan Kees de Jager nu hun vruchten afgeworpen.

Wat houdt het Lenteakkoord in?

Een van de opvallendste maatregelen uit het akkoord is dat masterstudenten nu toch hun basisbeurs zullen blijven behouden. Het voornemen van het gevallen kabinet was om deze te verruilen voor een sociaal leenstelsel, waarbij elke studenten na zijn of haar studie met een schuld zou komen te zitten. Een winst voor D66 en GroenLinks, die hier fel tegen waren.

Het geld voor de bezuinigingen zal deels bij de forens worden gehaald. De reisvergoeding die zij nu onbelast krijgen, zal namelijk voor een deel belast gaan worden. Dit zal voor forensen grofweg een koopkrachtvermindering van 1,5 procent betekenen. De NS heeft al uitgerekend dat de werknemer die elke dag met de trein naar het werk gaat per maand gemiddeld zo’n 100 euro extra kwijt zal zijn. Andere maatregelen zijn het verhogen van de eigen bijdrage in de zorg en een verhoging van 2 procent van het BTW-tarief.

Tags: , , , , , , ,